Většina lidí slyšela o starých Egypťanech, Aztécích a Incích. Ale existuje mnoho dalších starodávných civilizací, které nejsou tak známé, ale stejně fascinující odlišným způsobem života. Zde je jen několik z nich, které se řadí mezi vyspělé starověké civilizace.

Harappská civilizace (3300 až 1300 před Kristem)

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Tato civilizace žila v oblasti, která přesahuje části moderního Pákistánu, Afghánistánu a Indie na pláních v blízkosti řeky Indus. Archeologové objevili důkazy o zemědělských společenstvích i o celých městech.


Našli zbytky dvou míst, Mohendžodaro a Harappa, kde mnohé domy měly vlastní studny a koupelny s propracovaným podzemním kanalizačním systémem. Sumerské dokumenty potvrzují obchodní, náboženské a umělecké aktivity v této oblasti.

Lidé z údolí Indu měli vlastní písmo, které se zachovalo na keramických a měděných tabulkách, ale vědci ho dosud nedokázali rozluštit. Jednou z mnoha odkrytých staveb jsou veřejné lázně v Mohendžodaro o rozloze 83 metrů čtverečních, které sloužily k rituálním účelům. Důvod zániku civilizace je nejasný. Historici vytvořili několik teorií, které uvádějí jako důvod vyschnutí řeky nebo povodně, obchodní potíže či invazi neznámého nepřítele.

Aksumské království (1000 až 940 před n. l.)

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Aksumské království se rozprostíralo v dnešní severní Etiopii a táhlo se od okraje Sahary na západě až k arabské poušti na východě. Aksumiti používali vlastní jazyk Ge’ez a obchodovali s ostatními národy ve východním Středomoří.

V té době šlo o jednu ze čtyř největších mocností na světě. Přesto dnes víme o Aksumském království poměrně málo a obecně ho považujeme za “ztracenou” civilizaci. Podle odborníků šlo o společnost založenou na hierarchii králů a šlechticů.Aksum označují za rodiště královny ze Sáby a domovem archy, která je údajně v místním kostele. Podle legendy sem archu přinesl syn krále Šalamouna a královny ze Sáby, císař Menelik I. Ve čtvrtém století našeho letopočtu přijal Aksum ortodoxní křesťanství.

Konar Sandal, (4500 až 3000 před Kristem)

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Lokalita Konar Sandal leží ve městě Jiroft, v jižní části Íránu. V roce 2002 v oblasti objevili terasovitý chrámový komplex, jeden z největších a nejstarších svého druhu na světě. K dnešnímu dni archeologové odkryli velkou dvoupodlažní budovu s velmi silnými stěnami, což naznačuje, že šlo o jakýsi druh opevnění.

Objev naznačuje strukturovanou civilizaci založenou na rituálech a víře. Datují ji do období asi 2200 před naším letopočtem. Podle výzkumníků jde o samostatnou civilizaci z doby bronzové s vlastní architekturou a jazykem.


Místo se bohužel stalo předmětem rabování a nepovolených vykopávek. Přesto archeologové doufají, že najdou důkazy o nejstarším psaném jazyku na světě.

Norte Chico, (3500 až 1800 před Kristem)

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Civilizace Norte Chico je velkou záhadou. Doposud víme velmi málo o této předkolumbovské společnosti v Peru, která je pravděpodobně nejstarší známou civilizací v Americe. Existují důkazy o velkých stavbách, včetně pyramid, komplexních zavlažovacích systémech, ale jen málo informací o každodenním životě lidí.

Osady Norte Chico ležely severně od moderní Limy, kde archeologové objevili šest pyramid, z nichž největší je Piramide Mayor. Lidé opustili své domovy kolem roku 1800 před našim letopočtem z neznámých důvodů.


Neexistuje důkaz, že se zapojili do válečného konfliktu nebo že by je zasáhla přírodní katastrofa. Osady však ležely v okolí tří hlavních řek, takže migraci pravděpodobně způsobilo dlouhodobé sucho.