Když slyšíte o historii jakékoliv vědy, většinou začíná v Řecku, nebo Římě. Dnes ale máme v rukou Egyptský papyrus, který sahá mnohem dál. Jeden z lékařských textů byl sepsán před 3500 lety, z té doby neexistuje žádný písemný materiál z evropského kontinentu. To jsou slova jednoho z odborníku, který se podílel na nedávném dešifrování papyrusových svitků. Ty mimo jiné obsahují nejstarší známé lékařské poznámky o ledvinách, stejně jako poznámky o léčbě očních onemocnění a popis těhotenského testu.

Starověké rukopisy, které doposud nebyly přeloženy, nabídly fascinující pohledy na vědecké a lékařské praktiky v Egyptě před tisíci lety, uvádí ScienceNordic. Rukopisy jsou součástí tzv. Carlsbergovy papyrusové sbírky, uložené na Dánské univerzitě v Kodani, kde mezinárodní tým výzkumníků spolupracuje na interpretaci nepublikovaných dokumentů. Rozsáhlá sbírka zahrnuje více než 1400 rukopisů, z nichž většina pochází z let 2000 př. n. l. do roku 1000. Informuje vedoucí sbírky Kim Ryholt, profesorka katedry mezikulturních a regionálních studií Univerzity v Kodani.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Egyptský papyrus

Většina textů nebyla přeložena, protože byla věnována univerzitě v roce 1939. Nyní však výzkumníci začali překládat a zanamenávat jejich význam. Doposud se jim podařilo odhalit neuvěřitelné detaily nejen o medicíně, ale o různých vědách, které byly praktikovány před tisíci lety v starověkém Egyptě.

Podle článku Science Nordic odborníci pracující na textech objevili nejstarší známé lékařské poznámky o ledvinách, stejně jako poznámky o léčbě očních onemocnění a popis těhotenského testu. Spolu s lékařskými informacemi obsahují odkazy na astronomii, botaniku a astrologii, říkají vědci. “Je to nejstarší známý lékařský text, ve kterém se mluví o ledvinách. Až dosud někteří vědci mysleli, že Egypťané nevěděli o ledvinách, ale v tomto textu můžeme jasně vidět, že věděli. Řekl doktor Amber Jacob z Institutu pro studium starověkého světa na univerzitě v New Yorku, USA. Jeden ze čtyř doktorských studentů pracujících na nepublikovaných rukopisech konaných v Kodani.

Věhlasně také , že Egyptský papyrus odhaluje pohled na astrologii “Dnes je astrologie vnímána jako Pseudověda, ale ve starověku tomu bylo jinak. Astronomie byla důležitým nástrojem pro předpovídání budoucnosti a byla považována za jednu z hlavních vědních oborů. Vysvětluje egyptoložka a vedoucí sbírky Kim Ryholt.

Mezinárodní tým výzkumníků nyní překládá dříve neprobádané texty, které podle jednoho z výzkumníků obsahují nové a vzrušující pohledy na historii starověké egyptské kultury.

Zdroj: SC