Hned několik známých osobností 20. století je obklopeno konspiračními teoriemi včetně Hitlerova druhého nástupce a náměstka Rudolfa Hesse. Všechno od jeho sexuality až po jeho sebevraždu je zahaleno vírem spekulací. Ty nejsilnější z nich se týkají jeho pravé identity.

Díky nové studii vědeckých důkazů byla odhalena podstata dlouho trvající konspirace. Dlouho ztracená lahvička s krví a DNA jednoho z žijících příbuzných Rudolfa Hesse ukázala, že Hitlerův důvěrník nebyl nahrazen dvojníkem předtím, než se dostal do vězení Spandaou, které se nachází v západním Berlíně, kde byli po válce uvězněni nacističtí váleční zločinci.

Tato konspirační teorie přetrvává více než 70 let a byla podporována řadou „svědků“, vědců i politických vůdců, včetně Franklina Roosevelta. Dokonce ani Hessova žena nevěřila tomu, že muž ve vězení je jejím opravdovým manželem.

Jak to doopravdy bylo s Rudolfem Hessem

Rudolf Hess byl zajat 10. května 1941, když jeho letadlo zřítilo nad Skotskem. Cílem jeho cesty bylo vyjednat mírovou dohodu s Brity. Než došlo k oficiálnímu odsouzení v Norimberku, trvalo to několik let. Jakožto vysoce postavený válečný zajatec byl Rudolf přemisťován do různých věznic, což mnohé přesvědčilo o jeho záměně s dvojníkem.

Hitler
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Nejpřesvědčivějším důkazem konspirační teorie bylo svědectví lékaře, který Hesse několikrát vyšetřoval ve věznici Spandau. Doktor tvrdil, že existují četné nesrovnalosti ve zdravotních záznamech o zajatci Spandau 7, kterým měl být dvojník Rudolfa. Během první světové války byl Hess zasažen kulkou do hrudi, takové zranění zanechá stopy, které na sobě ale muž údajně neměl. Dalším důvodem, proč si mnoho lidí myslelo, že jde o dvojníka, bylo Hessovo odmítnutí vidět svou rodinu po 28 letech.

Koncem šedesátých let byli jeho spoluvězni buď propuštěni nebo byli už dávno mrtví. Hess tak ve velkém vězení stárnul a bojoval sám až do své sebevraždy v roce 1987, kdy mu bylo 93 let. Bohužel už v té době odborníci věděli, že bude obtížné vyvrátit konspirační teorii dvojníka, protože Hessův hrob byl zbořen a jeho pozůstatky byly zpopelněny poté, co se celé místo stalo Neonacistickou poutí.

Až znovuobjevení vzorků krve a živého příbuzného pomohlo ke konečnému rozlousknutí konspirační teorie. Magazín FSI Genetics uvádí, že vědci získali vzorek krve, který byl odebrán vězni číslo 7 v roce 1982 a srovnali jej s krví příbuzného. Výsledky byly jednoznačné, vězeň Spandau #7 byl Rudolf Hess.

Zdroj: Science Alert