Na to, abychom plně pochopili starověký Egypt a jejich fascinující přesvědčeni o smrti a posmrtném životě, se musíme ponořit do světa, kde rituály a podivuhodné praktiky sloužily právě k vytouženému druhému životu.

Zpočátku se věřilo, že nesmrtelnosti mohou dosáhnout pouze faraoni. Postupem času se však Egyptologové shodli, že této velkolepé příležitosti mohli dosáhnout i ti, kteří si mohli dovolit vybavení potřebné k rituálu.

Jednou takovou osobou byl Ani, thébský písař. Jeho hrobka a věci pohřebné s ním byly objeveny v roce 1888 a nyní se nachází v Britském muzeu.

Před svou smrtí Ani vytvořil vlastní Knihu mrtvých, takzvaný průvodce na papyru byl prošpikovaný hieroglyfickými kouzly, modlitbami a kódy, které jeho duch potřeboval k překonání podsvětí.

Rituály

Před Aniho pohřbem byli najmutí truchlící, aby v takzvaný den D vydávali co nejvíce hluku, protože čím více pláče, tím víc si lidé budou myslet, že byl důležitý. Prováděl se také speciální obřad s názvem “Otevírání úst”, kde se jeho ústa magicky otevíraly dotykem speciálního dláta. To mělo obnovit Aniho smysly pro jeho ducha v posmrtném životě. Pouštěla se hudba, aby se vrátil jeho sluch. Tanec mu měl pomoci obnovit zrak. K oživení jeho čichu se používalo kadidlo, parfém a květiny. Do jeho hrobky byly vloženy osobní věci, jídlo a pití pro použití v posmrtném životě

Po velkolepém obřadu začali kněží s mumifikací těla a odstranil každý orgán kromě jeho srdce – centrum paměti, emocí a inteligence. Jeho tělo bylo naplněno natronovou solí a zabaleno do lnu namočeného v pryskyřici; tyto obaly jsou opatřeny ochrannými kouzly. Nakonec byl na jeho srdce umístěn amulet ve tvaru vrubouna posvátného. Tento proces konzervace trval až dva měsíce. Poté mohl Aniho duch konečně opustit tělo a vydat se do podsvětí.

Aniho ducha ještě čekala dlouhá cesta do vytouženého cíle. Musel překonat ohnivá jezera a obrovské jeskyně. Hadi, plazi a draci také stojí v cestě, přičemž Apep „zlý ještěr“ a Bůh chaosu působí jako poslední protivníci, kteří brání Animu v cestě.

Jeho duch poté dosáhne síně Maat – bohyně pravdy a spravedlnosti. Nyní bude souzen 42 posuzujícími bohy, kteří musí být přesvědčeni, že žil spravedlivým životem.

V další fázi se Ani setkává s Anubisem – Bohem mumifikace a posmrtného života. Anubis váží jeho srdce na peří. Pokud bude jeho srdce těžší (zatěžováno jeho proviněním), pohltí ho obludná bohyně Ammit, která je zčásti lvem, zčásti hrochem a zčásti krokodýlem.

Po absolvování těchto závěrečných „testů“ je přiveden do míst, kde znovu nachází své blízké, oblíbená zvířata a svůj nový domov.

Zdroj: sh