Po celou dobu se archeologové setkávají s neuvěřitelnými objevy. Některé z těchto objevů tvoří starobylé rukopisy, u nichž bylo zjištěno, že zobrazují historii z jiného pohledu. Starověké knihy, pro některé kontroverzní knihy, popisují docela jinou historii, než jakou známe a jakou jsme se učili. Tyto starodávné texty, které jsou obvykle považovány za mytologické, odporují skoro všemu, co přednáší běžní učenci a moderní dějiny. Některé z nich jsou částečně přijaty, zatímco některé byly nazvány jako mýtus, protože otřásají samotným základem toho, co víme o naší civilizaci.

Bohužel, i když jsou tyto knihy skutečné a součástí historie, odborníci je snad neberou ani vážně a některé zcela ignorují. Proto vám představíme pět starověkých knih, které jsou jak kontroverzní, tak i fascinující a mohly by otřást pochopením našich dějin.

První z nich je Thothova kniha, staří Egypťané věřili, že nabízí neomezené znalosti. Legenda praví, že každý kdo přečte knihu, může rozluštit tajemství, jakým lze ovládat zemi, vzduch, vodu a další božské elementy. V současné době je kniha, tvořená různými pozůstatky papyrů, které povětšinou odkazují na Ptolemaické období.

Starověké knihy

Kolbrinova Bible je další fascinující prastará kniha, o níž se předpokládá, že byla napsána před 3600 lety. Jedná se o první židovsko-křesťanský svazek, který vysvětluje pochopení lidské evoluce, kreacionismu a inteligentního designu. Někteří archeologové tvrdí, že tato starověká kniha byla napsána ve stejnou dobu jako Starý zákon. Kolbrinova Bible se skládá ze dvou hlavních částí, které dohromady tvoří svazek 11 knih. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Svazek Enocha v tomto seznamu také nesmí chybět, i přes fakt, že mnozí autoři knihu zařadili do pochybné, nebo kontroverzní kategorie. Enochova kniha je starodávným židovským náboženským rukopisem z dob  Enocha, který byl pradědem Noema.  Kniha Enocha je mnohými považována za jeden z nejvlivnějších nekanonických apokryfních spisů. Navíc se stala základem pro dnešní křesťanství.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Takzvaná kniha obrů byla sepsána zhruba před 2 000 lety. Nalezena byla v jeskyni Kumránu, kde byly také objeveny svitky z Mrtvého Moře. Kniha obrů konkrétně hovoří o bytostech, které obývaly naši planetu ve vzdálené minulosti, a také o jejich vyhubení. Z přeložených textů vyplývá, že obři nesoucí název Nefilim, si byli vědomi svého chování, které vedlo k jejich zkáze, proto požádali Enocha, aby se u Boha přimluvil za jejich duše.

Poslední knihou našeho seznamu je Ars Notoria, která je zároveň považována za jednu z nejkontroverznějších a nejtajemnějších knih, které kdy byly vytvořeny. Podle legendy je tato starověká kniha směsicí mystického, historického a senzačního obsahu, který slibuje, že naučí nadlidské schopnosti ty, kteří následují, co je psáno. Ars Notoria je součástí starověké knihy „Lessor Key of Solomon“ Kniha se mimo jiné zabývá démonologií. Dílo obsahuje 144 kouzel a bylo sepsáno v polovině 17.století, vycházelo ale z poznatků mnohem starších. Ars Notoria také obsahuje sadu modliteb, které byly napsány v několika jazycích, včetně hebrejštiny, řečtiny a latiny.