Asi před 3000 lety astrologové krále Asyrské říše, sledovali pozorně oblohu. Objevili a zapsali do tabulek poznatky, které se v jejich době udály. Klínové písmo nám teď může poskytnout cenné informace o slunečních erupcích a vesmírných událostech.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Je třeba poznamenat, že přibližně před 2700 lety astrologové pozorovali něco, co upoutalo jejich pozornost, a zaznamenali událost na kamenné tabulky.

Astrologové psali o neobvyklé červené záři na obloze. Tým univerzity v Tsukubě zjistil, že existují nejméně tři staré tabulky s klínovým písmem, ve kterých jsou zmiňované události. Popisované jako „červený mrak“ nebo „červená záře nad oblohou“.

Podle vědeckého záznamů, byla tato pozorování porovnána s koncentracemi uhlíku v letokruzích stromů ze stejného období a to, co zjistili, je neuvěřitelné.

Pravděpodobně to byly projevy toho, čemu dnes říkáme stabilní aurorální červené oblouky. Sestávající ze světla emitovaného elektrony v atmosférických atomech kyslíku po excitaci intenzivním magnetickým polem.“ I když si obvykle myslíme, že polární záře jsou omezeny na severní zeměpisné šířky. V obdobích silné magnetické aktivity, jako při vymrštění koronální hmoty, je lze pozorovat mnohem dále na jih. Navíc, kvůli změnám v magnetickém poli Země v průběhu času, byl Blízký východ v tomto historickém období blíže geomagnetickému pólu.

Klínové písmo používané v Asýrii

Starověcí Asyřané, byli velcí astronomové. Podle tabulek mohou dnešním vědcům naznačit, jak se v tehdejších dobách slunce chovalo.

Vědci v Astrophysical Letters Journal vysvětlují, že sluneční události jsou nyní větší hrozbou než před tisíci lety:

Tyto události slunečního počasí představují významnou hrozbu pro moderní civilizaci, kvůli její rostoucí závislosti na elektronické energii.

Představte si, že obrovská sluneční erupce, jakou popsali Asyřané, by mohla negativně ovlivnit mobilní sítě a připojení k internetu a také negativně ovlivnit fungování satelitů a vesmírných plavidel.
Jak dlouho může náš moderní svět vydržet bez telekomunikačních zařízení, na kterých jsme všichni tak závislí?

Můžeme se učit od Asyřanů. Takové znalosti nám mohou umožnit se připravit na budoucí sluneční události. Z historického hlediska je to zajímavé, protože tyto klínové tabulky jsou považovány za nejstarší záznamy o těchto slunečních událostech. Starověcí asyrští astrologové, kteří psali texty, poskytli další příklad toho, jak učení o minulosti může pomoci vylepšit přítomnost a někdy dokonce „předpovědět“ budoucnost.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Další Nebeské Události

Starověcí astrologové pozorovali účinky slunce na Zemi. 
Popisovali také komety, meteory a planetární pohyby nebo jiné vesmírné události, které mohly předpovědět dobré nebo špatné znamení pro jejich společnosti.

O čtení těchto znamení, se zajímali především kněží. Věřili tomu, že mohou podniknout rituály, aby uklidnili bohy a zmírnili všechna negativní varování odhalené hvězdami.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn


Cesta K Vědeckému Studiu

Může to znít hloupě, když naznačujeme, že astrologie připravila cestu k vědeckému poznání, ale v mnoha ohledech je to přesně to, co odhalila práce starověkých asyrských astrologů:

“ Babylónští  astronomové vyvinuli empirický přístup k předpovídání planetárního pohybu do 8. století před naším letopočtem.“ Jejich studie byla později přijata a vyvinuta starými Řeky a zahrnovala několik dobrých ilustrací starých Babyloňanů, pomocí pokročilých matematických metod. Například pomocí výpočtů sledovali Jupiter. Klíčovou planetu v jejich myslích kvůli propojení, které vytvořili mezi Jupiterem a jejich klíčovým Bohem, Mardukem. “

Lidé uvažují o svém místě ve vesmíru po celá staletí.
Náš hluboký zájem o hvězdy vedl k vesmírným programům, které nás přivedly na místa v naší sluneční soustavě, která byla kdysi něco víc než sen.
Naši dávní předkové vydláždili cestu pro takové expedice.

Zdroj: IE