Proč se mnozí diktátoři “moderních časů” tolik zajímali a vyhledávali dávné civilizace, jejich mýty a legendy? Proč byli mnozí vůdci “posedlí” způsoby a úspěchy starověkých civilizací? Někteří diktátoři z nich byli hluboce přesvědčeni, že na Zemi existují ztracené síly, skryté od moderní společnosti, a někteří z těchto vůdců dokonce prohledávali planetu, aby je našli.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Diktátoři a dávné civilizace

Mnoho z velkých diktátorů dvacátého století projevovalo podivnou fascinaci nad dávnými civilizacemi. Dokonce používali a znovu interpretovali jejich mýty a legendy, aby ospravedlnili četné činy tyranie a krutosti. Někteří diktátoři jako byl Hitler, hledali mýtické “zbraně” zmíněné ve starověkých dokumentech.

Italský vůdce Benito Mussolini byl popsán fašistickou propagandou jako “nový Augustus” ve vztahu k římskému vůdci, který přestavěl většinu města. V projevu vydaném v roce 1922 Mussolini prohlásil: “Řím je náš symbol nebo pokud chcete, naše legenda. Sníme o římské Itálii, která je moudrá a silná civilizace, disciplinovaná a imperiální. Hodně z toho, co bylo nesmrtelným duchem Římanů, se znovu objevuje ve fašismu. ”|

Mussolini se upnul na slávu římské říše a chtěl – určitým způsobem – vrátit tuto slávu do “moderní doby”.

Například Adolf Hitler, fascinovaný italským požadavkem na římskou Říši, najal architekta Alberta Speera, aby postavil monumentální budovy, které napodobují slávu minulosti a inspirují budoucí generace v hypotetické budoucnosti nacistické slávy.

Pod vedením Adolfa Hitlera byli nacisté obklopeni okultismem. Nacisté hledali cokoliv, co by mělo spojitost s mocí připisovanou starověkým civilizacím, a to po celém světě.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

V roce 1935, pod vlivem Haushofera, Hitler povolil Frederika Hielschera založit Ahnenerbe, nacistický úřad pro studium rodového dědictví. Jedním z hlavních cílů Ahnenerbe bylo studovat germánské runy, svastiku a jiné starodávné symboly, stejně jako umístění zdroje Aryanů.

Plány a expedice

V roce 1939 plánoval nacista expedici skládající se z pěti členů Waffen-SS a obávaných nacistických jednotek Heinricha Himmlera. Byli posláni do Tibetu, aby zde našli údajnou ztracenou árijskou rasu, ukrytou v horách Tibetu Předpokládá se, že expedice byla ukončena v okamžiku, kdy byli Tiběťané prohlášeni za potomky Árijců.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Nacisté pod vedením Adolfa Hitlera hledali také svatý grál. Údajný pohár nebo misku, kterou mohl Kristus použít k posvěcení poslední večeře a měl mystické síly. Himmler byl přesvědčen, že kdyby HItelr našel “svatý grál”, poskytl by mu nadpřirozené síly, a nakonec by pomohl nacistickému Německu vyhrát válku.

Kromě Hitlera a Mussoliniho však během druhé poloviny dvacátého století, irácký vůdce Saddám Husajn investoval miliardy dolarů do obnovy starobylých babylonských ruin, a dokonce vyrobil cihly opatřené jeho jménem, aby byly použity na obnovených památkách. To vše s cílem napodobit slavného panovníka Nebukadnesara II – krále Babylonu, který byl nejdelším a nejsilnějším panovníkem monarchie vůbec.

Zdroj: AC