Megalitické stavby, jako je například Al Farid v Saudské Arábii, jsou pozoruhodné jednak svou historií ale také legendami, které se k nim pojí. Některé příběhy tohoto starověkého místa doslova přesahují hranice racionálního chápání, především proto, že by ve skutečnosti mělo jít o starobylou hvězdnou bránu vedoucí k místům v jiných částech vesmíru.


Po celém světě existuje hned několik starověkých míst, které vykazují fascinující vlastnosti. Archeologové často nedokážou vysvětli proces ani způsob jejich tvorby, proto je mnozí považují za důkaz toho, že pradávné civilizace disponovali nadčasovými technologiemi. Takovým místem je i Al Farid v Saudské Arábii.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Al Farid je součástí archeologického naleziště Madain Saleh v Saúdské Arábii. Toto starověké místo bylo vybudováno Thamúdovci, kteří obývali tuto oblast v prvním tisíciletí před Kristem. Islámské texty vyprávějí, že Thamúdovci tesali své domy a chrámy do skal. Kvůli uctívání nesprávných božstev na ně však byla seslána kletba v podobě silných zemětřesení a silných bouřek. Místo by údajně mělo být prokleté dodnes. Tamní vláda se však snaží toto tvrzení vyvrátit, protože chce rozvinout cestovní ruch i v této oblasti.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Místní považují megalitickou stavbu za jakýsi portál, vytvořený starými civilizacemi. Podle nich jde o velmi mocná místa s magickými silami. Věří, že jde o obdobu hvězdné brány, která vás přenese do jiných dimenzí vesmíru. K čemu jinému by také sloužily dveře v gigantickém kusu skály, které prakticky nikam nevedou?


Zdroj: AobCF