Podivné zvuky, světla, která se náhle rozsvítí a zase zhasnou, šepot, kroky nebo pocit toho, že vás někdo sleduje i když víte, že jste v místnosti sami. Tyto i jiné nevysvětlitelné události u vás doma mohou mít na svědomí duchové. Naštěstí existuje hned několik věcí, které můžete udělat abyste se duchů zbavili.

Čelit neznámému je pro mnohé lidi děsivou představou. Proto, když se přihodí jakákoliv nevysvětlitelná událost, snaží se najít racionální odůvodnění. Ať tomu ale věříte nebo ne, vše nemusí být vysvětleno logicky. Pokud tedy máte pocit, že ve svém domě nejste tak úplně sami a nevíte, jak s takovou situací naložit, pak je nejjednodušší vyhledat médium, či jinou osobu, která se těmito jevy zabývá. Mají totiž dostatek znalostí na to, aby s duchem dokázali navázat komunikaci a přiměli ho tak opustit váš dům.

Další možností je pozvat do domu kněze, který celý dům vysvětí svěcenou vodou. Kněz projde celý dům každou místnost potřísní svěcenou vodou a vyřkne modlitbu. Tato metoda bývá také účinná, ale může se stát, že během procesu dojde k větší agresivitě vymítaného ducha nebo, že budou účinky takového očistění jen dočasné a celý proces se bude muset opakovat.

Jedním z nejstarších a nejčistších způsobu, jak očistit váš dům a vás samotné je vykuřování bílou šalvějí. Stačí otevřít okna i dveře, protože zápach šalvěje je opravdu specifický, pak se smotek šalvěje zapálí, jakmile spatříte plamínek tak jej sfouknete a necháte jí kouřit. Pronesete modlitbu nebo záměr v každé místnosti. Buďte velmi konkrétní. Můžete pronést formulku jako například „Čistím tuto místnost od jakékoliv negativity, nečistoty a přikazuji všem duchům, aby opustili tento domov.“ Projděte celým domem a ujistěte se, že kouř prostoupí celou místností od podlahy až po strop.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Zůstat či odejít

V některých případech se mohou lidé rozhodnout, že raději opustí svůj domov a celkově se přestěhují. Jenže toto není řešení, duchové se mohou přemístit s vámi a dělat neplechu i v novém domě. Duchové totiž nelpí jen na místech ale i lidech. Ve většině případů vám nechtějí ublížit a je snazší se jich zbavit pomocí předchozích rad. Stěhování totiž není řešením.

Pokud máte jen podezření, že se ve vašem domě nachází duchové, začněte vyšetřovat. Pátrejte po jakýchkoliv historických informacích spojených s vašim domem. Zda u vás doma v minulosti nedošlo k úmrtí nebo vraždě. Když totiž odhalíte původ nevysvětlitelných jevů, pak pro vás bude lehčí jim čelit.

Zdroj: to