Každá etnická kultura má své pověsti a legendy, ve kterých se vyskytují úžasné mytologické bytosti. Jejich vlastnosti a charakteristika se různí, ve většině případů ale oplývají úžasnými vlastnostmi. V Mexické a středoamerické kultuře jsou těmito bytostmi Naguálové. Indiánští šamani, kteří na sebe dokáží vzít podobu jaguára.

Naguálové byly v první řadě lidské bytosti s magickými schopnostmi, které jim mimo jiné umožnily převzít na sebe podobu jaguára. Nicméně existují ještě i jiné definice, kterými lze tyto entity pochopit.

Jak již bylo řečeno první z nich označuje lidské bytosti se schopností přeměny v šelmu. Naguálové ale také mohou být duchem zvířat. Tím je myšleno, že každý člověk má svého patrona ve formě zvířete, které danou osobu chrání.


  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn


Třetí význam slova neodkazuje ani na lidské bytosti ani na zvířecí patrony ale na energii potřebnou k transformaci. Aztékové například takovou energii nazývali „ihiyotl“.

Legendy jako důkaz

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

V Mexiku i Střední Americe se našlo hned několik kreseb, které vyobrazují tyto bytosti a jsou staré až 3000 let. V současnosti existují legendy a příběhy o lidech, kteří se setkali s těmito bytostmi v době jejich přeměny. Lidé k nim chovali respekt a úctu, možná se jich i trošku báli. Pověst Naguálů se změnila s příchodem španělských dobyvatel.

S příchodem Španělů přicházelo do země i náboženství. To způsobilo, že se z uctívaných šamanů staly démonické bytosti. Najednou byli chápáni jako zle bytosti, které získaly svou moc díky praktikám podporovaným samotným ďáblem.

A zatímco jsou tyto bytosti typické zejména pro americký kontinent, legendy o nich najdeme i v jiných částech světa. Příkladem mohou být příběhy o vlkodlacích, kteří byli schopni se přeměňovat v člověka a zpět.

Zdroj: NA