Podle nové “neortodoxní” vědecké teorie se odpověď na původ života může týkat čísla 37. Vědecká teorie naznačuje, že náš genetický kód DNA, byl vytvořen inteligentními bytostmi z jiných oblastí vesmíru. A že dokonce na něm nechali podpis, abychom jej našli.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Myšlenka, že život na Zemi byl stvořen někým jiným, “cizím”, není nic nového. Po staletí lidé po celém světě, spekuluje o tom, proč existujeme, zda jsme sami nebo ne. No a v této souvislosti, dva vědci věří, že našli odpovědi, které mnozí z nás už tak dlouho hledají. Odpověď je zakotvena ve starém kódu, který jasně dokazuje, že život na Zemi je výsledkem mimozemské inteligence.

Výzkumný pracovník Maxim Makukov z astrofyzikálního institutu Fesenkov v Almaty v Kazachstánu pevně věří, že objevil něco jako “inteligentní signál”, který je zakódován do DNA každého z nás. Zatímco tato teorie není zdaleka přijata kolegy. Jeho mentor, matematik Vladimir Shcherbak, se domnívá, že mohou jen odhalit přesvědčivé důkazy o tom, že v našem genetickém kódu je zpráva nebo podpis.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Teorie navrhovaná Makukovem a shCherbakem

Je založena na principu Panspermie – teorii, která naznačuje, že život na zemi pochází z mikroorganismů nebo chemických prekurzorů života přítomných ve vesmíru a schopných iniciovat život na dosažení vhodného prostředí. Nicméně vědecké duo z Kazachstánu tuto teorii dále rozvinulo a naznačuje, že život na Zemi je výsledkem “řízené pansperime – což znamená, že život na Zemi byl úmyslně zasazen někým – cizím.

Zajímavé je, že Makukov a Shcherbak nejsou jediní vědci, kteří prosazují takovou “kontroverzní teorii”. Podle Francise Crick, anglického výzkumného pracovníka, který je známý jako spoluřešitel DNA struktury molekuly DNA v roce 1953:  “… organismy byly záměrně přenášeny na zem inteligentními bytostmi z jiné planety. Dospěli jsme k závěru, že je možné, že život tímto způsobem dosáhl země. Ale že vědecké důkazy jsou v současné době nedostatečné k tomu, aby tuto pravděpodobnost potvrdili … “Navíc Crickovy myšlenky na teorii, že jsme výsledkem”. Hromady molekul, které narazí do sebe “, je to, že je to tak pravděpodobné, jako montáž Jumbo Jet, zasaženého hurikánem na smetišti.

Genetický kód DNA a 37

Makukov a Shcherbak analyzovali genetický kód – Způsob, kterými molekuly DNA a RNA nesou genetickou informaci v živých buňkách – a zjistili, že číslo 37 se objevuje všude.

Jedním z příkladů je, že hmotnost molekulového jádra sdíleného všemi 20 aminokyselinami je 74 – což je dvojnásobek 37. Navíc Yuri Rumer poprvé identifikoval – “Rumerovu transformaci” – v roce 1966, že genetický kód může být rozdělen rovnoměrně na polovinu. Přičemž polovina je kodonem “celé rodiny” – kodonem jsou tři strukturní jednotky uvnitř DNA. A druhá polovina “Rozdělené rodiny”, které nemají AC kód. Aminokyselinu, která se používá k vytváření bílkovin. Ve skutečnosti je celkem 28 kodonů, které mají celkovou hmotnost 1665 s kombinovanou atomovou hmotností postranního řetězce 703 – no a co myslíte….obě čísla jsou násobkem 37.

Nedávno vyšel podrobný článek, který uvádí 9 příkladů, kde můžeme dojít k číslu 37 uvnitř lidských genetických kódu. Šance, že by se toto číslo v našem genetickém kódu objevilo tolikrát a navíc náhodně je snad jedna ku 10 bilionům. A tito dva vědci tvrdí, že jsou úplně všude. Je to snad podpis našich tvůrců se vzdáleného vesmíru?


Zdroj: NS