Tento test je zkrácenou verzí testu maďarského psychiatra Leopolda Szondiho. Ten věřil, že nejvíce se bojíme toho, co v sobě skrýváme. Při pohledu na tváře psychopatů tak podle něj u nás největší strach vyvolá ten, který zrcadlí naše skryté sklony osobnosti. Od tohoto testu se nakonec začalo upouštět, protože byl nepřesný. Tak schválně, co by Szondi přiřknul vám?

Pořádně se podívejte na následující obrázek a vyberte si obličej člověka, který vás nejvíce děsí. Koho byste rozhodně nechtěli potkat v tmavé uličce? Kdo vám nahání takovou hrůzu, že byste tváří v tvář této osobě nevydali ani hlásku? Výběr může mnoho prozradit o tom, jaké jsou vaše skryté sklony.

S těmi se člověk vyrovnává dvěma způsoby: Buď je popře, nebo je transformuje neškodným způsobem. Kým byste byli, kdybyste se přestali ovládat?

Vybrali jste sadistu

Potlačené sklony: autoritářství, potřeba ovládat, zlomyslnost

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Jestli jste si vybrali tento portrét inkvizitorského profesora, zřejmě před druhými i před sebou pečlivě skrýváte silné sklony ke krutému, agresivnímu nebo ponižujícímu chování k ostatním.

Jak se projevuje vaše popření:

Jste zcela neškodná bytost. Podřizujete se, jste schopni se obětovat, vždy připraveni pomáhat svým bližním. Jste usměvavý zaměstnanec, ochotný kolega. Zároveň však není snadné být vaším nadřízeným. Když se vám nechce do nějaké práce, děláte obstrukce, hašteříte se, trucujete, jste neochotní. Vaším stylem je pasivní rezistence, naléhání, které časem “otráví”.

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Své sklony uplatníte v určitých profesích – řezník, chirurg, policista, zubař, vyšetřující soudce… Nebo je můžete rozumově zdůvodňovat, vést dlouhé rozpravy o řádu a autoritě (syndrom “ředitele zeměkoule”).

Vybrali jste agresora

Potlačené sklony: impulzivita a násilí

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Jestli jste dostali strach z tohoto chlapíka s hlavou pitbulla, znamená to, že jste v sobě potlačili, udusili silnou agresivitu.

Jak se projevuje vaše popření:

Jste mírumilovní, často až extrémně laskaví. Jste přívětiví, přející, hotové dobrotisko, vzbuzujete dojem, že jste solidní a ovládáte své emoce. Vaše náklonnost bývá stabilní, máte silná pouta k lidem, věcem, idejím. Na konci dne však býváte často vyčerpaní. Vysiluje vás neustálé skrývání násilných sklonů, k němuž vás nutí touha být všem sympatičtí.

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Svou impulzivitu někdy pozitivně využijete při sportu. Vedete dozajista hyperaktivní život. Váš čas zaplňují stovky projektů, organizujete spousty různých věcí nebo prostě jen vybíjíte svou energii na diskotéce.

Vybrali jste katatonika

Potlačené sklony: blouznění, hyperaktivita v oblasti fantazie a intelektu

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Pokud vás znepokojil ten usměvavý, špatně oholený typ, vřou a kypí ve vás síly, které vás mohou zcela odtrhnout od reality, jestliže s nimi něco neuděláte.

Jak se projevuje vaše popření:

Upínáte se k jistotám, spoutávají vás stereotypní postoje, nekladete si otázky, neinovujete, nehledáte změnu. Jste prototyp stydlivky, který se překonává. Největší strach máte z toho, že ztratíte kontrolu. Díky tomu jste trochu rigidní, pořád v defenzivě, někdy zablokovaní, vždy podle pravidel. Zadržujete své pocity (málo je dáváte najevo, nedělá vám dobře podělit se o své city, přestat se ovládat).

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Vaše schopnost imaginace se často uplatní v různých tvůrčích činnostech, které však vždycky mají svůj řád. Stává se z vás tedy “zaměstnaný kreativec” – grafik, novinář, fotograf, stylista.

Vybrali jste schizofreničku

Potlačené sklony: izolovanost, špatné vnímání tělesných hranic, nedostatečné ovládání těla

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Zježily se vám vlasy při pohledu na ty mrtvé oči a obličej bez výrazu? Poznáváte v nich totiž své vlastní démony – nezájem o sociální vztahy a omezený rejstřík citů.

Jak se projevuje vaše popření:

Věříte na setkávání s lidmi, výměnu názorů, společnost. Chodíte hodně mezi lidi. Vaše zapojení mezi lidi však často neprobíhá k vaší spokojenosti, kontrastuje s vaším bídným intimním životem. V hloubi duše se cítíte pořád osamělí. Vaše vztahy zůstávají na povrchu, jsou odosobněné, nemají “šťávu”, chybí v nich skutečné city. Ve skutečnosti vlastně druhé nepotřebujete, nepotřebujete s nimi žít.

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Ve všem, co souvisí s intelektem nebo s individualistickými činnostmi, jako jsou hudba, čtení, meditace. Své sklony můžete rovněž nasměrovat do nějaké sportovní vášně (trekking, horolezectví…) nebo do zážitků, které vás oprostí od společnosti lidí (plavba osamělého mořeplavce kolem světa, odchod do kláštera).

Vybrali jste hysterku

Potlačené sklony: nestabilita, narcismus, exhibicionismus

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Zdálo se vám, že se od této podivné dámy s těžkými víčky můžete dočkat lecjakých hanebností? To znamená, že ona ztělesňuje všechno, co na sobě nenávidíte – frenetickou chuť svádět, zálibu v okázalosti, touhu po uznání, sexuální přitažlivost.

Jak se projevuje vaše popření:

Působíte dojmem rezervovaného, velmi do sebe uzavřeného člověka. Ve skutečnosti se ve vašem nitru stále hlásí o slovo a proti vaší vůli se neustále projevuje maskovaná faleš. Vaši touhu svádět často překrývají obsedantní projevy. Jste velmi pečliví, spořádaní ve svém chování, máte puntičkářské způsoby. Býváte “šik”, máte klasický styl, jste zkrátka jako ze škatulky, ale vždycky s nějakým drobným doplňkem, který přitahuje pohledy.

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Někdy si volíte neobvyklou specializaci (třeba latinskou filologii) nebo originální životní styl (rozhodnete se pro zaryté veganství). Můžete mít po svém boku nápadnou osobu, aby s vámi kontrastovala. Nebo si osvojíte nějaký zvláštní zvyk – například olíznutí rtů pokaždé, než začnete mluvit.

Vybrali jste ženu v depresi

Potlačené sklony: pochybnosti o vlastní hodnotě, pocity méněcennosti a viny

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Je-li pro vás tato neškodná bytost ztělesněním toho nejhoršího, znamená to, že jste v podstatě hluboce smutní a pesimističtí, ale nedáváte to najevo.

Jak se projevuje vaše popření:

Uvolněný a bezstarostný typ extrovertní osobnosti. Někdy jste opravdu veselá kopa. V každém okamžiku z vás čiší dynamičnost, sebedůvěra a optimismus. Občas se projeví podráždění, špatná nálada a podivné návaly smutku. Někdy také můžete působit podezřívavě a nevraživě.

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Svého duševního utrpení se zbavujete tím, že se staráte o utrpení druhých (ošetřovatel, psycholog). Anebo se uplatníte v náboženství či v boji za dobrou věc.

Vybrali jste maniaka

Potlačené sklony: extraverze, vzrušení, sebepřeceňování, marnotratnost

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Vzbuzuje ve vás ten žoviální dobrák nenávist a odpor? Asi v sobě skrýváte nadšení, které by z vás snadno mohlo udělat blouznivce a fanatika, v každém případě někoho, s kým se nedá žít.

Jak se projevuje vaše popření:

Nesnášíte hluk, výstřelky, nevázanost, máte strach ze skandálu. Jste vzorem diskrétnosti, rezervovanosti a zdrženlivosti. Jste rozumní, šetrní, své chování dobře ovládáte, nic vám neuteče, žádný prohřešek nepronikne na povrch. Někdy se však vaše potlačovaná mánie projeví na druhých – máte na ně přehnané požadavky, potřebujete všechno kontrolovat, prověřovat nebo na vše dohlížet.

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Veselí společníci, duše party, jste schopni zorganizovat obrovské večírky, vymýšlet všemožné zábavy. Mohou z vás být odborníci na vztahy s veřejností nebo na reklamu.

Vybrali jste zvrhlíka

Potlačené sklony: homosexualita, transvestitismus

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Zdá se vám, že by ten mladíček mohl být nebezpečným pederastem? Není pochyb o tom, že máte potíže s vlastní identitou, a to především sexuálního rázu.

Jak se projevuje vaše popření:

Přehnaně, přespříliš projevujete své biologické pohlaví. Vaše postoje, vzhled, chování, zkrátka všechno na vás přímo křičí, že jste “opravdový” muž nebo “opravdová” žena. Jste skutečný chlapák nebo velmi sexy žena a v obou případech ďábelští svůdci. Vaším dalším zvláštním rysem je, že mezi vámi a jinými muži nebo ženami panuje silná rivalita.

Jak vlastnosti transformujete přijatelným způsobem:

Angažujete se v boji za základní hodnoty – rovnost pohlaví, stejné platy, stejné zastoupení mužů a žen… Nebo máte talent (i úspěchy) v činnosti tradičně vyhrazené druhému pohlaví – v případě mužů jsou to např. móda, péče o vlasy, líčení, u žen zase motorky, pilotování stíhaček atd.

Zdroj: WK