Na jihovýchodě Polska v městečku Ujazd leží dnes již zřícenina snad nejtajemnějšího hradu celé Evropy – Krzyztopor. Hrad byl dokončen v roce 1644, a jeho vzhled se absolutně vymykal tehdejším architektonickým zásadám a zvyklostem. Základním principem jeho stavby byl totiž čas – jakási obrovská alegorie času. A právě proto si mnoho lidí myslelo, že tam byl nebo stále ještě je ukrytý jakýsi stroj času. Co je pravdy na této legendě?

Hrad ve tvaru pentagramu

Za stavbou i celý projektem hradu stál polský vévoda Krzysztof Ossolinský (1587 – 1645), který ho dokončil v roce 1644. Popudem ke stavbě tohoto hradu mu bylo jedno spiritistické setkání s dalšími mladými šlechtici v roce 1619, kde měli vyvolávat ducha prvního polského krále Boleslava I. Chrabrého, což se jim mělo údajně i podařit.

A právě zde měl Ossolinský od něj dostat příkaz ke stavbě hradu, ve kterém bude ukryta brána do jiné dimenze. Zda to tak opravdu bylo, je otázkou, ale na začátku roku 1644 Ossolinský skutečně dokončil výjimečný hrad, který se nepodobal žádnému jinému ve světě.

Půdorysem hradu byl obrovský pentagram s 366 okny, které symbolizovaly počet dní v roce. V útrobách hradu se nacházelo 52 místností, které symbolizovaly počet týdnů v roce, 12 tanečních síní, které představovaly počet měsíců v roce, a nakonec 4 věže jako všechny roční období.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Tajemné rituály v katakombách

Již během budování hradu v jeho podzemí záhadně zmizelo asi dvacet dělníků, a nikdo nevěděl co se s nimi stalo. Podle některých svědectví se mělo několik dělníků před zraky kolegů rozplynout ve vzduchu. A právě podzemní chodby a tajemné místnosti byly útočištěm vévody Ossolinského.

Zřídil si tu svou pracovnu, která byla podle výpovědí svědků plná magických knih. Legendami okolo hradu Krzyztopor (v překladu Krzyz – kříž a Topor – sekera) se to jen hemží.

Ossolinský získal mezi zdejšími obyvateli pověst velkého podivína, který v podzemí hradu téměř dva roky pracoval na neznámých experimentech. A právě dlouhý pobyt v katakombách se projevil i na jeho zdraví, kdy byl stále unavenější, bledší a slabší.

Zda to však bylo jen nedostatkem slunce, nebo právě kvůli záhadným experimentům, se už asi nedozvíme. Ossolinský si tak své výjimečné sídlo dlouho neužil – zemřel v roce 1645. Těsně před smrtí se však svému synovi zmínil o stroji času v podzemí hradu, a prosil ho, aby pokračoval v jeho díle a znovu se spojil s Boleslavem I. Chrabrým.

Jeho syn však zemřel jen čtyři roky po otcově smrti, a hrad Krzyztopor zůstal obestřen velkým tajemstvím. Nikdo nevěděl, co se přesně v podzemí hradu odehrávalo, protože ti, kteří později podzemí navštívili, se už nikdy nevrátili, což se uvádí i ve zdejších starých kronikách.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Hradu Krzyztopor se báli i vojáci

V roce 1655 byl hrad Krzyztopor obsazen a částečně zničen švédským vojskem v čele s generálem Lennartem Torstensonem. Švédští vojáci však rychle po obsazení hradu zjistili, že něco s ním není v pořádku, protože během roku, kdy tam byli, se v podzemí hradu ztratilo hodně švédských vojáků.

Švédové po roce hrad opustili, ale předtím ho ještě vypálili. Velké tajemno obestírá hrad dlouhá století, v podzemí hradu se totiž ztrácelo mnoho lidí, navíc hrad se čas od času zahaloval do jakési modré záře. Do podzemních prostor hradu Krzyztopor se v roce 1944 dostali i sovětští vojáci, kteří zde pátrali po svých druzích, kteří se nevrátili z průzkumu této zříceniny.

Z celé ozbrojené skupiny 40 vojáků se však nakonec vrátil jen jeden, byl jím voják Vasil Papuchin. Ten jako jediný přežil, a později se zmínil i o tom, co se tam vlastně stalo. Vojáci v katakombách objevili starobylé těžké dveře, které otevřely, a právě Papuchin dostal od velitele jednotky rozkaz, aby hlídkoval před dveřmi, což mu zachránilo život.

Papuchin o několik desítek vteřin později slyšel pouze výkřiky vojáků, a když se podíval přes pootevřené dveře viděl už jen posledního z nich, který se rozplynul v jakési bílé mlze. Co se tedy ukrývalo v podzemí hradu Krzyztopor, kde dělal své experimenty vévoda Krzysztof Ossolinský? Proč se v katakombách ztratilo tak mnoho lidí, které už nikdo nikdy neviděl?