Podle kontroverzní teorie patří lidé s krevní skupinou Rh negativní k mimozemským genetickým liniím. Většina lidí jsou Rh pozitivní, je malá skupina obyvatel naší Země je Rh negativní. Tento fakt fascinoval vědce po celém světě, kteří se snažili přijít tomuto podivnému rozdělení na kloub. Jedním z vysvětlení je pak podivná teorie o tom, že na Zemi sestoupili tzv. Annunaki a prostřednictvím genetické manipulace zplodili bytosti s Rh faktorem negativním se záměrem vytvořit rasu otroků.

Nicméně i tato na první pohled bláznivá teorie by podle výzkumníků vysvětlovala, proč Rh negativní matky nesnášejí plody s krví Rh faktorem pozitivním. Tato radikální, těžko vysvětlitelná, přírodním zákonům odporující intolerance, by mohla plynout ze starověké genetické modifikace. A může být tak důvodem, aby se lidé s Rh faktorem pozitivním a Rh negativním spíše odpuzovali a nikoliv spojovali.

Uvedená teorie čerpá z dob starodávného Sumeru, kdy podle historických záznamů lidskou civilizaci navštívila vysoce pokročilá rasa z vesmíru – Annunaki – aby vytvořila první lidskou společnost. Předpokládá se, že Annunaki geneticky pozměnili primitivní lidský druh, když vytvořili silnější bytosti, které posléze používali jako otroky.

Rh negativní faktor by tak mohl být dědictví, které Anunnaki mimo jiných věcí zanechali na Zemi. Zajímavé je, že negativní RH kmen je charakteristický například pro britskou královskou rodinu, která tak dala vytvořit kontroverzní teorii o možné mimozemské linii. Ačkoliv tato hypotéza nebyla nikdy potvrzena, palčivé otázky stále visí ve vzduchu: Jak bude civilizovaný svět reagovat na skutečnost, že malá část populace má genetický kód, který byl změněn v dávné minulosti velmi pokročilými mimozemskými bytostmi?

Co když je nakonec možné, přes všechny naše skeptické názory, že skupina Rh negativních lidí má pouto k bytostem, které ze Země nepocházejí? A co když to tajemné pouto mezi nimi stále přetrvává? Jak to může změnit život na Zemi?

Zdroj: DISTV