Zatímco vědcům se podařilo vysvětlit spoustu záhad, zbývá jich stále dost nevysvětlených. Města, které zmizely ze zemského povrchu, skryté poklady a mystické lodě jsou součástí tajemného mořského světa, mezi které patří i Atlantida.

Ztracené město Atlantida, poprvé zmíněné starověkým řeckým filozofem Platónem před více než 2 300 lety, je známé jako jedno z nejstarších a největších tajemství světa. Podle Platóna existovalo utopické ostrovní království asi 9 000 let před jeho časem a jednoho dne záhadně zmizelo. I po letech výzkumu nebyla nalezena přesná pravda o tom, kde se původně nacházela.

Legenda říká, že Atlantidu postavil Poseidon – Bůh moře, bouří a zemětřesení – když se zamiloval do prosté ženy Cleito. Vytvořil toto město na vrcholu kopce na izolovaném ostrově v moři, aby ji chránil a pojmenoval jej Atlantida.

Z pověstí vycházelo, že Atlantida byla velký ostrov nacházející se poblíž Gibraltarské skály a skládala se z chrámu Poseidon a soustředných zdí a kanálů. Pravděpodobně po zemětřesení nebo vlně tsunami, město zaniklo v hlubinách moře.  Plato dodal, že by se měla nacházet někde v Atlantském oceánu. Žádná technologie však zatím žádné takové město na mořském dně neodhalila.

Mezitím, některé teorie naznačují, že Atlantida se nachází ve Středozemním moři, nedaleko pobřeží Španělska. Pár z nich tvrdilo, že by mohla být dokonce pod Antarktidou. Dlouho byl Azores považován za pozůstatek města Atlantidy. Nové výzkumy však odhalily nové místo a vědci si jsou jisti, že Atlantidu lze nalézt v Cadizu, někde mezi vodami Španělska a Maroka. Rozsah pravdy v tomto příběhu je samo o sobě záhadou. Otázky, jestli vůbec existuje, jsou stále nezodpovězeny. Ale dokud nebude pravda skrývající se za městem odhalena, bude svět i nadále spekulovat o existenci největšího města všech dob.

Zdroj: MI