NASA se připravuje na návrat lidí na Měsíc, tentokrát chce zřídit základny a zůstat na měsíci. Jedním z největších nebezpečí, kterým kolonizátoři budou čelit, bude záření z vesmíru na měsíci. Nové údaje nejsou příliš povzbudivé.

Záření na Měsíci

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Mezi 60. a 70. lety mise Apollo prokázaly, že je pro lidi bezpečné strávit několik dní na měsíčním povrchu. Při takových příležitostech však nebyla prováděna denní měření úrovně radiace a neví se, jak dlouho tam posádky mohou zůstat.

Tyto údaje právě poskytlo čínsko-německé zkoumání, které bylo publikované v časopise Science Advances , které shromáždilo a analyzovalo výsledky experimentů provedených při přistání modulu Chang’e 4 v roce 2019.

„Radiace z Měsíce je dvakrát až třikrát vyšší než to, čemu jste vystaveni na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS),“ vysvětlil spoluautor Robert Wimmer-Schweingruber, astrofyzik z univerzity v Kielu. „Takže to omezuje přítomnost člověka na Měsíci na dva měsíce, s přihlédnutím k týdenní cestě tam a zpět.“

Existuje několik zdrojů ozáření

Kosmické paprsky, sporadické sluneční částice (např. Vzplanutí) a neutrony a gama paprsky z interakcí mezi kosmickým zářením a měsíční půdou. Radiace Na Měsíci Je 1369 Mikrosievertů denně.

Radiace se měří na sievert jako jednotka, která kvantifikuje množství absorbované lidskými tkáněmi. Tým zjistil, že radiační expozice na Měsíci je 1369 mikrosievertů denně. Což je přibližně 2,6násobek dávky, které jsou denně vystaveni členové posádky ISS.

Důvodem je to, že astronauti uvnitř stanice jsou částečně chráněni magnetickou bublinou Země nazývanou magnetosféra. Která odvádí většinu záření z vesmíru. Atmosféra naší planety poskytuje další ochranu lidem na jejím povrchu.

Úrovně radiace, které měříme na Měsíci, jsou asi 200krát vyšší než na Zemi a 5-10krát vyšší než to, čemu jste vystaveni při letu z New Yorku do Frankfurtu. Dodal Wimmer-Schweingruber.

V rámci mise Artemis plánuje NASA vrátit na Měsíc do roku 2024 a pokusit se o trvalou přítomnost astronautů, kteří budou pracovat a žít na jeho povrchu.

Pro Wimmera-Schweingrubera existuje řešení, které by kolonizátorům umožnilo strávit na našem měsíci více jak dva nebo tři měsíce. Vybudovat stanoviště chráněná před zářením na nejméně 80 centimetrech měsíční půdy.

Zdroj: SC