Doly Krále Šalamouna zná skoro každý, Král Šalamoun patří mezi nejznámější postavy Starého zákona. Třetí král Izraele proslul nejen svou moudrostí, ale i bohatstvím, které by mělo dnes nepředstavitelnou hodnotu. Mělo pocházet ze zlaté země Ofir, místa plném zlata a pokladů. Kde se však legendární Ofir nachází a proč ho ještě nikdo neobjevil?

Většinu Šalamounova bohatství tvořilo zlato, koncem své vlády údajně vlastnil až 500 tun. V současnosti se tento vzácný kov skladuje převážně ve formě cihliček, král Izraele však disponoval zejména okrasnými předměty: štíty, poháry či talíři.

Chrám krále Šalamouna, který postavili v 10. století před Kristem, byl doslova přecpán zlatem. Trůn byl vyroben právě z tohoto kovu zkombinovaného se slonovinou, stoleček pod trůnem byl celý ze zlata. Na každém se šesti stupňů, které tvořily schodiště vedoucí k trůnu, stál pár soch lvů v životní velikosti.

Doly Krále Šalamouna

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Bible se však naneštěstí pro hledače pokladů a historiků nikde podrobněji nezmiňuje o Šalomounově dole v Ofiru. Mnozí odborníci přitom předpokládají, že během získávání bohatství spolupracoval Šalomoun s králem Féničanů Hiramem, který ovládal území dnešního Libanonu.

Féničané byli nejlepšími staviteli lodí v oblasti Středomoří, zakládali kolonie až na Pyrenejském poloostrově a plavili se na sever i jih od Gibraltaru. Pokud by tedy zlato dováželi Šalomounovi právě oni, přesné určení polohy legendárního Ofiru by bylo mimořádně náročné právě kvůli rozsahu jejich plaveb.

Afrika

Tomé Lopes, který proslul jako písař známého objevitele Vasca de Gamy, se domníval, že Ofir byl zkomoleným názvem království známého jako Velké Zimbabwe. V období renesance, a tedy i objevných plaveb bylo právě toto území centrem obchodu s africkým zlatem. Ruiny míst, které zde archeologové objevili, však pocházejí ze středověku a od doby krále Šalamouna je dělí dva tisíce let.

Asie

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Dravid, původně etnické skupiny žijící v Indii, byly již ve starověku známé pro obchodování se zlatem, slonovinou a drahokamy. V jazyce Koptů, kteří patří k jedné z nejstarších křesťanských skupin na Středním východě, zní pojmenování pro Indii “Sophir”. Zvuková podoba s Ofir vedla mnohé historiky k přesvědčení, že právě oblast jižní Indie je bájným Ofirem.

Ve španělské knize, jejíž název v překladu zní Všeobecná sbírka dokumentů, které se týkají Filipín, se nachází text z let 1519 až 1522. Ten popisuje způsob, jak se dostat do Ofir: “Nejprve je třeba jít kolem Mysu dobré naděje do Indie, odtud přes Barmu, Sumatru, Moluky, Borneo, Sulu a potom směrem do Číny. “Na základě tohoto popisu by se Ofir rozkládal na území  dnešních Filipín.

Ztracené v překladu

Existují názory, že přesná poloha Ofiru je i dnes uvedena v Bibli, avšak postupem času se vlivem různých překladů stala nerozluštitelnou. Bibli původně sepsali v hebrejštině, později byla přeložena do řečtiny. Odtud si našla cestu do latiny, a nakonec do ostatních jazyků.

Pro “Ofir” měli Řekové označení “Ofis”, což znamená “zmije”. Hebrejské pojmenování pro zmiji je “Saraf” a je pravděpodobné, že místo, kde se nacházely Šalamounovy doly, pojmenovali právě v hebrejštině. S doly se spojují i pojmy jako slonovina, opice a pávi, experti však předpokládají, že jde jen o následek chybných překladů.

Mnozí archeologové již tvrdili, že se jim podařilo nalézt doly Krále Šalamouna. Vždy však šlo o nepodložené tvrzení a poloha Ofiru zůstává dodnes neznámá. Je vysoce pravděpodobné, že i kdyby se toto místo podařilo najít, žádné zlato se v něm již nenachází. Hledače pokladů to však už staletí neodrazuje.