Díky společnosti Rosseta Stone byli moderní archeologové schopní přeložit egyptské hieroglyfy. Díky knihy Popol Vuh rozumíme starým mayským textům. Ale jsou texty a záhady, které zůstávají u disk z Faistu nevyřešené. Stejně jako Voynichův rukopis, nebo třeba disk z Faistu, který je obzvláště tajemným dílem neznámého druhu, účelu i významu. Vytvořen byl před 4000 lety.

Před Řeky existovali Minoané, umělecká civilizace, která působila na řeckém ostrově Kréta po dobu 600 let, konkrétně od roku 2000 do 1400 před naším letopočtem. Jejich nejpozoruhodnějším pozůstatkem pro lidstvo se stal palác z doby bronzové, který je součástí archeologického naleziště Knossos. Minoané byli první známou civilizací, která vytvořila umění zobrazující přirozené scény bez lidských postav a zmíněný palác je také nadčasovým dílem. O několik století později v roce 1908 objevila expedice v minojském paláci Faistos, záhadný kus historie, který se dodnes vzpírá jakémukoliv vysvětlení.

Minoanský jazyk

je obecně tajemstvím, je ale známo že předcházel a těžce ovlivnil řecké písmo. Dělí se na „Lineární A“ a jeho nástupce „Lineární B“, přežívající minoanské texty mají podobu hieroglyfů vyřezaných do hliněných tabulí. Ale disk z Faistu se liší. Tento jedinečný disk o průměru kolem 6 centimetrů, je zdoben oboustranně spirálou symbolů. Dohromady je jich 241 a jsou složené z 45 různých postav. Nejde o Lineární A ani B. Nejsou dokonce přímo vytesány do hlíny. Namísto toho byly vytvořeny pomocí razítka, takže symbol se pokaždé zobrazí stejně. Styl symbolů se nepodobá žádné jiné formě písma z tohoto období a nejde ani o nesmyslné obrázky. Opakující se symboly a sekvenční struktura silně naznačují, že jde o nějakou čitelnou zprávu. Jen prostě nevíme, co nám říká.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Samozřejmě skutečnost, že disk není možné přeložit, nezabránila lidem, aby se o to pokoušeli. Například zahraniční verze Wikipedie navrhuje hned několik řešení. Nedávno se lingvista Gareth Owens a jeho spolupracovník John Coleman stali předmětem článku jehož podstatou bylo „Nejlepší možné vysvětlení“ tohoto kódu. Údajně by mohlo jít o modlitbu k bohyni a matce minoanů. 45 symbolů samozřejmě nestačí k odvození překladu, ale když zapojíme Lineární A a B, pak lze přeložit pár fonetických slov, které by mohly znít „těhotná matka“, „zářící matka“ a „bohyně“. Takže záhada vyřešena? Ne tak rychle, řekne mnoho odborníků.

Profesorka a archeoložka Elizabeth Barber prohlásila: „Nejde jen o nedostatek statistických informací od někoho, kdo si myslí že rozluštil rukopis, o kterém je známo pouze 45 znaků non abecedního textu. Ale stejným způsobem objev nestačí na to, aby byl vyvrácen.“

Ať je význam disku jakýkoliv, existuje jeden docela zajímavý pohled. V „Guns, Germs and Steel“, Jared Diamond poukazuje na to, zda může technologická inovace změnit svět, a ne zcela záviset na svém kontextu. Když opomeneme symboly disku z Faistu, je to hlavně pohyblivé těleso. Bez dalších technologických inovací se jednoduše nedočkalo svého pravého využití. Ale i to může být jen domněnka.

Zdroj: timemaps.comancient-greece.organcient.eu,