Britští archeologové za pomocí matematiků, zjistili účel křídových artefaktů ve Stonehenge, které byly nalezeny ve vesnici Folkton. Podle zjištění je místní obyvatelé v době neolitu požívali při výstavbě megalitických staveb.

Podle matematického rozboru sady křídových předmětů. Především známých jako „Folkton and Lavant Drums“, jde o základní měřící jednotku, která byla použita při výstavbě starobylých kamenných památek včetně Stonehenge.

S prohlášením přišli výzkumníci z veřejné výzkumné univerzity v Londýně (University College London) a matematici z Manchesterské Univerzity, kteří výsledky svého šetření uveřejnili v odborném sborníku. Podle všeho měly kamenné předměty, nalezené v okolí vesnice Folkton jasný účel. Starověkým stavitelům umožnily přesně vyměřit kamenné kruhy a jiné monolitické struktury rituálního či kulturního významu, stejně jako Stonehenge.

Kameny Folkton ze Stonehenge

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

„Na základě poznatků, které jsou nám dobře známé. Troufáme si tvrdit, že existuje přímá souvislost mezi konstrukcí památníku Stonehenge a křídovými artefakty “Folkton a Lavant Drums”. Křídové bubny představují standardní měřítka, která jsou nezbytná pro výstavbu rovnoměrných a pravidelných struktur, jimiž jsou monolitické památky tvořeny.“ Vysvětlují autoři studie.

Poprvé byly kameny nalezeny v roce 1889 v dětském hrobě z období neolitu, od té doby jsou předmětem mnoha výzkumů. Ačkoliv studie nemá žádné výsledky radiokarbonového datování, které dokáže s přesností určit stáří artefaktů, jejich věk může dosahovat 4000 až 4600 let. Způsob jejich použití je ale jasný.

Předměty ve tvaru bubnů jsou složeny z křídy, zdobené geometrickými tvary. Kolem jejich vnější strany bylo omotáno měřící lano, které udržovalo konzistentní délku. Geometrické tvary měly také své využití, jsou v nich zakódovány pokyny týkající se rotace Země. Největší z bubnů má obvod přibližně 3 metry, ale díky variacím různých velikostí dovoluje stavebním technikám „tvořit matematicky harmonickou sekvenci.“

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

„Jsme přesvědčeni, že různé velikosti bubnů byly záměrně začleněny do výstavby Stonehenge, aby bylo možné bubny dále používat jako standardy lineárního měření.“ Dodávají autoři.

Spojitost s megalitickou stavbou Stonehenge, byla určena na základě místa nálezu. Je proto možné, že právě tyto kameny, nebo jim podobné, byly použity pro jejich výstavbu. Jak byl Stonehenge postaven a proč, je záhadou celá staletí. Díky této studii ale víme, jak v té době naši předkové dokázali postavit, tak ohromnou strukturu s vysokou přesnosti.

Odborníci britských univerzit dodávají, že měřící jednotka, nemusí být jediným významem křídovitých artefaktů. Byly totiž nalezeny v hrobech dětí, což s nimi také může mít určitou spojitost, nebo také s životními cykly člověka. Všechny teorie a záhady s předměty spojenými, budou podrobeny dalším výzkumům.

Zdroj: BJ