Jsou považovány za jedny z nejstarších jeskynních maleb na světě, hvězdné mapy dnes ukázaly že nejde jen o náhodné obrázky. Jsou naopak důkazem, jak moderní a komplexní znalosti o astronomii měli naši předkové.  K překvapení všech, obrazy staré více než 40 000 let vypovídají o extrémně sofistikovaných znalostech hvězd.

Podle archeologů naši předkové sledovali čas pomocí hvězd, které bedlivě sledovali. Veškeré změny na noční obloze pak zaznamenávali na stěny jeskyní napříč celou Evropou. Dříve jsem si o těchto malbách mysleli, že jsou jen představami volně žijících zvířat. Namísto toho, různé symboly zvířat představují souhvězdí na noční obloze. Vyobrazení bylo používáno k znázornění dat a značení událostí. Tyto fakta vyplývají z výsledků nové studie publikované Edinburskou Univerzitou.

Toto šetření jen potvrdilo teorie mnoha vědců a to, že naši předci nebyli tak primitivní, jak jsme si mysleli. Vše nasvědčuje tomu, že před desítkami tisíc let lidé měli jasnou představu o čase s využitím poznatků o poloze hvězd v průběhu věků, kdy byli zaznamenávány na stěny jeskyní. A podle archeologů jde vidět, že ve svých malůvkách chtěli být co nejpřesnější. Dokonce naznačují, že naši předchůdci dostatečně chápali principy rovnodennosti, které byly dříve připsány starým Řekům.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Zjištění potvrzují myšlenku

Že astronomická znalost starověkých lidí byla mnohem větší, než jsme si mysleli. Ještě důležitější je, že tyto znalosti mohly být nápomocné při navigaci na volném moři, což má zase velký vliv na naše chápání prehistorické lidské migrace.

Jeskyně, které archeologové z Edinburské univerzity zkoumali za tímto účelem, pochází z Turecka, Španělska, Francie a Německa. Především šlo o útvary a malby z dob mladší a starší doby kamenné. Všechna místa měla jedno společné. Ve všech případech byla použita stejná metoda pro zaznamenávání dat, založená na komplikované astronomii. Už v té době.

Jak vůbec vědci došli u hvězdné mapy k takovému závěru? Docela jednoduše. Nejprve podle stěrů z maleb určili jejich dataci, poté nahráli do počítačů veškerá vyobrazení zvířat, které v jeskyních našli. Pomoci speciálního softwarového programu byli vědci schopni určit pozice hvězd v době, kdy byly malby nakresleny. Výsledek potvrdil jejich hypotézu.

Originál studie byl publikován v Athens Journal of History.