V Egyptě bylo nalezeno 13 neporušených sarkofágů, starých 2500 let. Tým archeologů z egyptského ministerstva cestovního ruchu a starožitností, je našel během expedice provedené v Sakkárské nekropoli. V hloubce 11 metrů našli tyto sarkofágy naskládané jeden na druhém.

Sarkofágy byly překvapivě zachovalé

Egyptský ministr cestovního ruchu a starožitností byl velmi překvapen ze stavu sarkofágů. Když je našli, povšimli si, že jsou tak dobře zachovalé. Můžete dokonce rozeznat části barvy, použité k malování dřeva, dokonce byly všechny původně zapečetěné. 

Díky zkušenostem týmu s průzkumem archeologických nalezišť, víme, že toto zjištění bezpochyby naznačuje, že na stejném místě musí být více sarkofágů.

A navíc uvnitř bylo nalezeno velké množství artefaktů a nápisů na stěnách. Stejně jako na rakvích, což pomáhá posílit teorii a ochotu týmu archeologů pokračovat v průzkumu. Tito archeologové byli schopni najít tři uzavřené výklenky, které jsou jasným znamením existence mnoha dalších sarkofágů.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Archeologická oblast Sakkára

Nejedná se o první případ, kdy byl významný objev učiněn v archeologické oblasti města Sakkára.  Toto je místo, kde bylo nalezeno nejvíc důležitých objevů v historii Egypta, a to zejména v posledních letech.

Hrob z „Wahty“, což je úžasný objev, byl vykopán právě zde, stejně jako posvátný hřbitov zvířat a ptáků. Obzvláště prominentní místo, díky obrovské rozmanitosti a velkému počtu zvířecích mumií je prostě fascinující.

Nejvíce objevů jsou ale nepochybně nálezy týkající se Údolí Králů. Zde byla nalezena skupina soch známých jako „Shabti“ a bohů Horus, Nephthys.

Kromě mnoha doplňků a keramik byly také objeveny například canopic nádoby, které jsou ze stejného období jako sarkofágy. Dále byly nalezeny masky, přičemž jejich použití je zatím neznámé.


V tuto chvíli není identita lidí, kteří leží v těchto sarkofázích známá, přestože musely být tito lidé velkého společenského postavení, ale i tak se nejedná o šlechtice nebo faraony. Archeologové však pokračují ve vykopávkách, téměř každý týden přicházejí zprávy o nových objevech v archeologické oblasti Sakkáry.

Zdroj: MS