Jedním z nejméně probádaných míst na Zemi, je bezpochyby oceán. Nemáme ani ponětí o tom, jak velký je a co vše skrývá. Kromě obrovského bohatého ekosystému se na dně oceánů a moří skrývají ruiny kdysi vzkvétajících měst. A my si ty nejkrásnější dnes představíme.

Vykopávky pod vodou jsou velmi náročné a také finančně nákladné. Když ovšem potápěči natrefí na objev, většinou stojí za to a odkryje kus lidské historie. Vlastně mnoho archeologů je toho názorů, že nejvíc pokladů najdeme právě na dně moří a oceánů. Teoretici zase doufají, že jednou objeví bájné ztracené civilizace, jako například Atlantidu.

My se ale dnes podíváme na reálná historická města, která jsou potopená pod hladinou, kde nad nimi převzala moc příroda.

Potopené italské město Baiae

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Baiae se vzkvétalo v dobách antického Říma na břehu Neapolského zálivu. V historii mělo povahu prázdninového letoviska, kde jezdili odpočívat významní představitelé Říma. Císaři si zde stavěli luxusní residenční vily a čas zde trávili hodováním, pitím a pohrdáním poddaných. Město navštívili osobnosti jako Julius Caesar, Nero, Augustus, Marcus Antonius nebo třeba Kleopatra. Bohužel v osmém století bylo město zaplaveno následkem sopečné činnosti.

Zříceniny Yonaguni, Japonsko

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Ponořené kamenné stavby s dokonalým propracováním, se nacházejí nedaleko Tchaj-wanu. Místo bylo poprvé objeveno v roce 1986 a od té doby představuje velkou dosud nevyřešenou záhadu. Odborníci vedou spory nejen v odhadu stáří této stavby ale i v jejím původu. Právě v druhém případě se odborníci dělí na dvě skupiny. Jedni věří, že jde o uměle vytvořenou stavbu, zatímco druzí jsou přesvědčeni o tom, že byla vytvořena přírodními jevy.

Ovšem jak by příroda dokázala vytvořit dokonalé chodby a schodiště. Z toho důvodu si historici myslí, že jde o pozůstatky města, které bylo domovem legendární Jomosnké civilizace. Ta vzkvétala ve starověkém Japonsku od 12 000 do 300 let před našim letopočtem.

Potopené pirátské město Port Royal, Jamajka

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Kdo miluje příběhy Pirátů z Karibiku, jistě zná i pověstné Port Royal, které bylo domovem prostitutek a pirátů. Založeno bylo jako slušné město v roce 1518, které bylo oblíbeným sídlem anglických a nizozemských osob. Ovšem vlády obou zemí začaly uplatňovat provize z každé zabavené lodi jinou posádkou. Tak se z vojáků stali piráti a provize nikomu odvádět nemuseli. Přístavní město se tak rázem stalo hotspotem pro piráty.

Bohužel zemětřesení a následné tsunami potopily jamajské město na dobro. Archeologické výkopy však přinesly světu mnohé historické dokumenty, odhalily se celé budovy, průchody i divadlo. Dnes se k těmto ruinám mohou lidé potápět.

Dwarka, mýtické město založené Hare Krišnou v Indii

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Mezi nejzajímavější archeologické objevy posledních let provedené v Indii, patří nepochybně odhalení měst Dwarka a Bet Dwarka v indickém Gudžarátu. Tato dvě místa jsou od sebe vzdálená 30 km. Dwarka leží u pobřeží arabského moře a Bet Dwarka je v Kurském zálivu. Starověká sanskrtská literatura uvádí, že Hare Krišna založil svaté město Dwarka, které se následně ponořilo pod moře.

Podrobný průzkum a výkop tohoto potopeného města byl zahájen v roce 1988. Ruiny leží v hloubce 36 metrů a jsou starší více než 9000 let.

Potopený hrad ve Vanském jezeře, Turecko

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Hrad se nachází na dně tureckého jezera a díky jeho alkalickým vodám je perfektně zachovalý. Jedná se o pozůstatky doby železné a ztracené urartské civilizace. Kdysi se pevnosti označovaly názvem Království Van, které v regionu prosperovalo od 9. do 6. století před našim letopočtem. Archeologové věří, že za potopení pevnosti může stále stoupající hladina jezera.

Ztracené mayské město Samabaj, Guatemala

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Předpokládá se, že šlo o vůbec první město Guatemaly. Celá oblast s rozlohou 400 metrů čtverečních je stará více než 2000 let a je ponořená v hloubce 16 metrů. Místo bylo objeveno v roce 1996. Archeologové se domnívají, že oblast byla kdysi ostrovem, nicméně sopečná činnost vyvolala potopu, která zaplavila i Samabaj.

Shi Cheng, Čína

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Pod hladinou čínského jezera Qiandao leží skrytá poklad. Královské město Shi Cheng bylo vybudováno během působení dynastie Han, která trvala od 25 do 200 let našeho letopočtu. Za doby svého rozmachu bylo centrem politiky a ekonomiky ve východní provincii Zhejiang. V roce 1959 ale bylo údolí zaplaveno, aby se vytvořilo umělé jezero Qiandao, které pohání vodní elektrárnu. Pod jezerem dodnes stojí téměř 300 staveb a neporušených budov.

Ponořené chrámy v Mahabalipuramu, Indie

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Mahabalipuram je místem světového dědictví UNESCO, které se nachází na indickém pobřeží Tamil Nadu. Město je proslulé svými jeskynními chrámy, palestinským uměním a architekturou. Místní lidé ani netušili, jaký poklad mají v podstatě pod nohama. Dlouho mezi lidmi koloval mýtus o tom, že chrám na pobřeží byl součástí mnohem větší chrámové struktury, která obsahovala sedm pagod. Mýtus se náhle změnil v realitu po ničivé vlně tsunami v prosinci 2004.

Když se voda vracela zpět aby se vytvořila vlna tsunami, před lidmi se vynořily dlouhé řady kamenů. Tsunami pak odstranila staletá bahna a na pobřeží odhalila několik malých soch a chrámů.

Potopené město Pavlopetri, Řecko

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Na jihu Řecka se nachází archeologické naleziště Pavlopetri, které je ponořené čtyři metry pod vodou. Jde o potopené město, které je zároveň považováno za nejstarší potopené. Voda jej pohltila kolem roku 1000 př. n. l. Navzdory svému stáří je však dokonale zachované včetně urbanizace a nejméně 15 budov. Město bylo objeveno v roce 1904.

Starověké podvodní město ve Fuxian Lake, Čína

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

V roce 1992 našel potápěč na dně jezera historické město. Dosud si však vědci lámou hlavu nad tím, co vlastně objevili. Někteří odborníci spekulují o tom, že může jít o starobylé město Yuyuan, které záhadně zmizelo před mnoha stovkami let.

Zdroj: Em